MY HONEY

Mây đỏng đảnh gió hờn không đến tiễn

Ngẩn ngơ buồn lơ lửng chẳng chịu bay…

11/09/2012

Advertisements