Investigating background radiation in HCMUS

Posted: Tháng Chín 27, 2012 in Vật lý hạt nhân

Tên đề tài:

KHẢO SÁT PHÔNG PHÓNG XẠ

KHU VỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM

SVTH:

Tên: Trương Hoài Anh, MSSV: 0713137, email: truonghoaianhtg@gmail.com;

Sinh viên khóa 2007 – 2011;

Bộ môn Vật Lý Hạt Nhân, Khoa Vật Lý – Vật Lý Kỹ Thuật

Trường Đại Học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh;

 

CBHD:

TS. Võ Hồng Hải, email: vhhai@phys.hcmuns.edu.vn

Nơi công tác: Bộ môn Vật Lý Hạt Nhân, khoa Vật Lý – Vật Lý Kỹ Thuật

Trường Đại Học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh;

 

CBHD:

TS. Huỳnh Trúc Phương, email: htphuong@phys.hcmuns.edu.vn

Nơi công tác: Bộ môn Vật Lý Hạt Nhân, khoa Vật Lý – Vật Lý Kỹ Thuật

Trường Đại Học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh;

 

Lý do chọn đề tài:

Khảo sát phông phóng xạ môi trường tổng quát, tìm những khu vực di thường về phóng xạ, từ đó đưa ra khuyến cáo về an toàn phóng xạ.

Phương pháp thực hiện:

v Dùng máy đo liều xách tay Inspector+ để đo suất liều gamma khu vực khảo sát,

v Phân tích các đồng vị trong mẫu khí bằng cách dùng máy hút mẫu của hãng Sibata, sau đó đem đo mẫu bằng phương pháp đo gamma,

v Khảo sát các đồng vị bằng hệ phổ kế NaI(Tl).

 

Các kết quả chính đạt được:

v Khảo sát phông nền tổng quát khu vực,

v Xác định được các đồng vị trong mẫu bụi trong không khí,

v Xác định hoạt độ các đồng vị tại nơi khảo sát.

 

Lĩnh vực ứng dụng, nghiên cứu, thực hiện:

v Thiết lập bản đồ phóng xạ,

v Phóng xạ môi trường.

 

Hướng phát triển của đề tài:

v Khảo sát khu vực rộng hơn, kết hợp GPS để thể hiện kết quả tốt hơn,

v Có thể ứng dụng để khảo sát tại môi trường làm việc có liên quan phóng xạ

 

Từ khóa:

Phông phóng xạ, phóng xạ môi trường, hoạt độ, HPGe, NaI(Tl).
Name of thesis:

INVESTIGATING BACKGROUND RADIATION

IN UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC

 

Students:

Name: Truong Hoai Anh, Student’s code: 0713137, email: truonghoaianhtg@gmail.com ;

Undergraduate student in Bachelor program, Academic year 2007 – 2011;

Department of Nuclear Physics – Faculty of Physics – Engineering Physics

University of Science, VNU – HCM;

 

Supervisor:

Name: Dr. Vo Hong Hai, email: vhhai@phys.hcmuns.edu.vn

Place of work: Department of  Nuclear Physics – Faculty of Physics – Engineering Physics;

Reviewer:

Name: Dr. Huynh Truc Phuong, email: htphuong@ phys.hcmuns.edu.vn

Place of work: Department of Nuclear Physics – Faculty of Physics – Engineering Physics;

 

Introduction (or General):

Relating to the radiation environment in the University of Science – Hochiminh City, in this thesis, we carry out the investigation of background radiation. The experiments are carried out for some experimental laboratories, outdoor schoolyard of the University. The Inspector+(as Geiger-Muller detector type), GAMMA-RAD system (as NaI(Tl) scintillation detector type) and HPGe detector are employed to comprehensively investigate radiation.

 

Methods and Technologies:

v Using Inspector+ (as Geiger-Müller detector type), a product of SE International Inc, to investigate outdoor dose rate natural background radiation in schoolyard, some laboratories in Faculty of Chemistry, some laboratories in Faculty of Geological, and laboratories in Department of Nuclear Physics.

vUsing gamma ray spectrometer AMPTEK 3ʹ diam. ×3ʹ NaI(Tl) scintillation detector place above environments of know radioactivity, to measure spectrum of background radiation and evaluate radionuclide and its activity in environment.

vUsing low-background HPGe detector system, equipped at Department of Nuclear Physics, to measure the radionuclides and the activity of dust sample, which is enriched by the air sampler.

 

The obtained results:

vInspector+ (as Geiger-Muller counter): We have used to measure outdoor gamma dose rate in air. The experiments have been done in outdoor school year and some experimental laboratories in the University. The Surfer 9.9 software is used to show the 2-dimension (2D) and 3-dimension (3D) radiation plot versus location. The result is compared to the radiation safety standards of ICRP 90.

v GAMMA-RAD system, is configured by 3ʹ diam. ×3ʹ NaI(Tl) scintillation detector is combined spectrum processing: We can investigate spectrum of isotopes and calculate their activity in environment at Petroleum Geology Laboratory which show higher radiation as normal.

v Low-background gamma HPGe detector system in Department of Nuclear Physics with high-energy resolution, we can calculate activity of the dust sample.

 

Application field or research field:

v Radiation environment,

v Radiation map.

 

Future work:

v To have better results, we need vacuum air sample for a long time, i.e. more enriched sample.

v Expand the investigation of background radiation in larger area e.g. a city, a province, a country, etc.

v Apply for soil, water, rock, etc.

v We can use NaI(Tl) scintillation detector with digital spectroscopy analyzer to record spectrum, after calculating the absorbed gamma dose rate of soils, rocks, etc.

 

Keywords:

Background radiation, HPGe, NaI(Tl), activity.

Advertisements

Đã đóng bình luận.